Allmänna Villkor

Välkommen till Betting-utan-licens.nu. Nedan finner du våra Allmänna Villkor som gäller för användningen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant.

Användarålder och ansvar

Du måste vara 18 år eller äldre för att använda vår webbplats. Genom att använda Betting-utan-licens.nu intygar du att du är myndig och ansvarig för att följa alla gällande lagar och bestämmelser för spel i din jurisdiktion.

Information och rådgivning

All information och rådgivning på vår webbplats är avsedd att vara allmän och informativ. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekta och uppdaterade uppgifter, men vi kan inte garantera fullständig noggrannhet och tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller misstag. Det är viktigt att du gör din egen forskning och bedömning innan du fattar beslut baserade på informationen på vår webbplats.

Integritet och personuppgifter

Vi värnar om din integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi samlar in viss information när du besöker webbplatsen, inklusive cookies och liknande tekniker. Denna information används för att förbättra din användarupplevelse och anpassa innehållet på vår webbplats.

Ansvarsfriskrivning

Betting-utan-licens.nu tillhandahåller information och tjänster “som de är” utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som uppstår genom användningen av vår webbplats. Det åligger användaren att använda informationen på webbplatsen på eget ansvar och utvärdera eventuella risker och konsekvenser.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser för ytterligare information eller resurser. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inget ansvar för deras riktighet, tillförlitlighet eller integritetspolicy. Användning av externa länkar sker på egen risk.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa Allmänna Villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar villkoren för att hålla dig uppdaterade om eventuella ändringar.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Allt innehåll på Betting-utan-licens.nu, inklusive text, bilder, logotyper och grafik, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet får inte reproduceras, distribueras eller användas utan vårt uttryckliga tillstånd.

Kontakt och support

Om du har frågor, kommentarer eller behöver hjälp, är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi strävar efter att svara så snabbt som möjligt, men vi kan inte garantera omedelbar respons.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Allmänna Villkor regleras av svensk lag. Vid eventuella tvister som uppstår som en följd av användningen av vår webbplats kommer tvisten att prövas av behörig svensk domstol.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att följa dessa Allmänna Villkor och accepterar de begränsningar och ansvarsfriskrivningar som framgår av dem. Om du inte samtycker till någon del av villkoren bör du avstå från att använda vår webbplats.

Tack för att du läser våra Allmänna Villkor. Vi hoppas att du får en positiv och givande upplevelse när du använder Betting-utan-licens.nu.